Boeren en natuurorganisaties pakken ganzenoverlast aan

De boeren en natuurbeschermers in Overijssel hebben afgesproken samen de ganzenoverlast aan te pakken. De natuurorganisaties binnen de Fauna Beheereenheid Overijssel geven toestemming om daar waar mogelijk ganzeneieren te schudden en gaan samenwerken met lokale boeren om de overlast terug te dringen.

Zodra de provincie de ontheffing voor het eierenschudden heeft afgegeven wordt daarmee gestart. De FBE wil daar zo snel mogelijk mee beginnen omdat de ganzen nu gaan broeden. Voor het afschieten van ganzen is een uitbreiding van de vergunning nodig. Momenteel mag alleen worden geschoten als de ganzen schade aan het land veroorzaken. Het extra afschieten gebeurt pas aan het eind van de zomer in verband met het grootbrengen van de jonge gansjes. Voor andere maatregelen om de ganzenoverlast aan te pakken, zoals vangen, is een wetswijziging nodig. De verwachting is dat die aanpak volgend jaar begint.

Eind vorig jaar werd een landelijke aanpak van ganzenoverlast afgesproken. Ook in Overijssel is de schade aan landbouwgewassen groot: jaarlijks wordt €600.000 aan schadevergoeding uitgekeerd door de FBE. De schade is wel groter omdat de steeds groter wordende broedpopulatie ook schade aan het land veroorzaakt. Nederland telt in de zomer naar schatting zo'n 400.000 ganzen, die complete oogsten vertrappen. In 2005 waren het er nog maar 100.000. De huidige populatie moet volgens het Ganzenakkoord terug naar dat aantal.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren