Weidevogels IJsseldelta mogelijk te redden door aanpakken sloten

De sloten in de IJsseldelta bij Kampen moeten geschikt gemaakt worden voor weidevogels. Op die manier kan de achteruitgang van weidevogels in het gebied mogelijk worden gestopt.

Dat zegt onderzoeker Oosterveld van het ecologisch bureau Altenburg & Wymenga uit Friesland. Het bureau deed onderzoek naar de kwaliteit van de sloten en concludeert dat met eenvoudige maatregelen heel wat planten en dieren betere overlevingskansen hebben, zoals ook de weidevogels. Door te voorkomen dat allerlei meststoffen in de slootkanten terechtkomen, krijgen kruidenachtige planten meer kans. Dat zorgt voor meer voedsel en biedt ook betere bescherming voor weidevogels. Ook zouden slootkanten minder stijl gemaakt moeten worden, waardoor drassige gebieden ontstaan, wat ook weer gunstig is voor de vogels.

 

De IJsseldelta is het gebied in Overijssel waar de meeste weidevogels voorkomen. Ondanks de honderden vrijwilligers die er elk jaar op uit trekken en ondanks de 50 duizend euro die elk jaar alleen al door de provincie in de IJsseldelta wordt gestoken voor weidevogel bescherming, blijven de aantallen dalen. Er zijn vooral zorgen over de grutto.

 

Boeren sceptisch

Boeren reageren sceptisch op het idee. Ze zeggen al veel te doen voor de weidevogels. Vaak kosten maatregelen alleen maar geld en tot nu toe zonder veel resultaat. Boeren zien meer in het afschieten van roofdieren zoals vossen en buizerds. Ook ooievaars eten veel kuikens op, waardoor weinig vogels groot worden. Als ook wat gedaan wordt aan het probleem van roofdieren, dan zijn sommige boeren wel bereid om een experiment te doen met het aanpakken van de sloten.

 

Of de sloten daadwerkelijk worden aangepakt hangt ook af van waterschap Groot-Salland. Medewerkers zijn op dit moment druk bezig met het maken van plannen en het vinden van boeren die willen meedoen. Het waterschap benadrukt dat de weidevogelbescherming maar een onderdeel is van de plannen. Het algemene doel is om planten en dieren die in de IJsseldelta thuishoren beter te beschermen in de toekomst.

 

Boeren Burgers Buitenlui

Op dinsdagmiddag om 17.35 uur in het radioprogramma Boeren Burgers Buitenlui uitgebreid aandacht voor het slotenonderzoek in de IJsseldelta.

 

Bekijk de video in HD op YouTube.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Dierennieuws
Deel dit artikel:

Reageren