Voorwaarden voor moskee Enschede aangescherpt

De gemeente Enschede heeft de voorwaarden voor de bouw van een nieuwe moskee op enkele punten aangescherpt. Dat is het gevolg van moties van de gemeenteraad.

Zo is in de intentieovereenkomst met de Islamitische Stichting Nederland vastgelegd dat de winkels in het cultureel centrum alleen voor de gebruikers zijn en er geen reclame voor gemaakt mag worden. Maar ook is erin opgenomen dat de oproep tot gebed tot het minimum beperkt worden. Vooral die oproep tot gebed was voor de buurt een reden voor zorg. Die zou in theorie vijf keer per dag over de wijk kunnen schallen. Maar de Islamitische Stichting Nederland heeft toegezegd rekening te houden met de buurt en wethouder Hatenboer heeft zich uitgesproken tegen onaanvaardbare overlast door de moskee. Wat dat minimum voor de oproep tot gebied is, is in de overeenkomst niet vastgelegd. Volgens burgemeester Den Oudsten is dat nagelaten om zo het college van burgemeester en wethouders ruimte te geven om te kijken naar hoe het zich ontwikkelt.

De nieuwe moskee moet twee andere moskees in de stad vervangen. Er wordt al jaren gezocht naar een geschikte locatie. De gemeente en de Islamitische stichting denken die nu gevonden te hebben op het voormalige DCW-terrein aan de Wethouder Beverstraat.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: