Nieuws

Lijst bezuinigingen Enschede klaar

De gemeente Enschede heeft een lijst samengesteld met daarop meer dan 50 bezuinigingsvoorstellen voor 2014. Enschede moet 10 miljoen euro bezuinigen.
In het voorstel zijn meer bezuinigingen opgenomen dan de 10 miljoen die moet worden bespaard. De raad moet uit de voorstellen die op de lijst staan keuzes maken.
Op de lijst staan onder meer bezuinigingen op schoolzwemmen, jeugdviva en sportaccommodaties. Ook overweegt de gemeente minder te gaan strooien in de winter. Het college beseft dat deze maatregel lastig is uit te leggen aangezien het schrappen van strooiroutes de veiligheid van de weggebruikers in Enschede in gevaar brengt. Het college zegt in de toelichting daarover:  'het maatschappelijk effect van deze bezuiniging is erg groot.'
Het college zou met een lijst komen waarop voor 20 miljoen euro aan voorstellen zou worden gedaan aan de raad. Dat bedrag is bij lange na niet gehaald.
Het is de bedoeling dat ook de inwoners van Enschede hun mening geven over de bezuinigingsvoorstellen op de lijst. Daarvoor worden speciale bijeenkomsten georganiseerd.
Daar zullen onder meer de volgende bezuinigingsvoorstellen aan de orde komen:
- Monumentenbeleid
- TV Enschede FM
- Leerlingenvervoer
- Verhoging OZB
- Minder vaak inzameling plastic
Bekijk de video in HD op YouTube.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.