nieuws

VVD Enschede: Stadsbank moet ook bezuinigen

Stadsbank trekt te grote broek aan
Stadsbank trekt te grote broek aan
De Stadsbank in Enschede trekt een te grote broek aan in deze tijd van bezuinigingen. De bank moet meer rekening houden met de financiële situatie van de 22 gemeenten die de Stadsbank in de benen houden. Dat zegt VVD-raadslid Van der Vloet in Enschede.
Volgens Van der Vloet moet ook de Stadsbank een stapje terugdoen nu de aangesloten gemeenten minder te besteden hebben.

Nieuw meubilair en eigen parkeerplaatsen
De Stadsbank kan volgens hem niet meer de hoofdprijs vragen. De 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek hebben allemaal te maken met forse bezuinigingen, maar de Stadsbank blijft volgens Van der Vloet begroten zoals het altijd gebeurde.
Zo is in de begroting 240.000 euro uitgetrokken voor nieuw meubilair en is 200.000 euro nodig voor 40 parkeerplaatsen voor personeel van de stadsbank, naast het gebouw. Dat is braakliggend terrein, waarvan de kans bestaat dat het bebouwd wordt.

Betalen naar rato

De Stadsbank is er voor mensen met hoge schulden die er zonder hulp niet meer uitkomen en is financieel afhankelijk van de aangesloten gemeenten. De gemeenten in Twente en de Achterhoek dragen naar rato bij aan de bank.
Enschede betaalt als grootste gemeente het meest. Die stad moet volgend jaar 10 miljoen euro bezuinigen maar de Stadsbank heeft daar in de begroting geen rekening mee gehouden. Vanwege de recessie en de bezuinigingen is de bijdrage voor dit jaar niet geïndexeerd. De bijdrage zou met 1,8% omhoog gaan maar, dat staat voor dit jaar vast op 0. De begroting van de Stadsbank wordt in juni besproken in de gemeenteraad van Enschede.
Weinig zeggenschap
Van der Vloet hekelt constructies zoals die gelden voor de Stadsbank, de zogenoemde gemeenschappelijke regelingen. Veel verschillende overheden zijn samen verantwoordelijk voor het in stand houden van voorzieningen, maar hebben nog maar weinig zicht op het functioneren en de bestedingen en weinig zeggenschap.
Van der Vloet wijst onder meer naar de luchthaven. Gebiedseigenaar ADT is ook een zogenoemde gemeenschappelijke regeling van de provincie en de gemeente Enschede. Ook voor de crematoria in Twente is een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen. De gemeente Enschede is het als enige niet eens met toekomstige ontwikkelingen, maar kan dat niet bijsturen of eruit treden zonder dat het geld kost. Hij roept op voorzichtig te zijn met dergelijke constructies.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.