Nieuws

Natuurakkoord Overijssel eindelijk getekend

Eindelijk natuurakkoord
Eindelijk natuurakkoord
Er ligt nu toch een natuurakkoord tussen boeren en natuurorganisaties. Twee weken werd het al aangekondigd, maar op het laatste moment werd de deal uitgesteld. Woensdagavond lieten VVD-Eerste Kamerlid Sybe Schaap en voormalig staatssecretaris Co Verdaas weten dat alle handtekeningen zijn gezet. Â
Het akkoord bevat afspraken waarbij zowel ruimte gegeven wordt aan boerenbedrijven, recreatie als aan de ontwikkeling van natuur. Natuurorganisaties en boeren stonden de laatste tijd lijnrecht tegenover elkaar. De natuurorganisaties claimden meer ruimte voor natuur en de boeren juist voor hun activiteiten. Het gevolg was dat plannen voor zowel voor natuur als landbouw, heel moeilijk meer konden worden uitgevoerd.

Tegenstellingen groter dan verwacht

In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over de Ecologische Hoofdstructuur, EHS. Op sommige plaatsen wordt er natuur geschrapt, op andere plekken is juist ruimte voor nieuwe natuur. De onderhandelaars hadden bij aanvang het idee dat er binnen enkele weken een akkoord zou zijn, maar de tegenstellingen waren veel groter dan verwacht. Er is toch een akkoord, omdat het voor alle partijen duidelijk werd dat als je iets wilt bereiken, je beter kunt samenwerken, dan tegenover elkaar blijven staan.
Het akkoord 'Samen werkt beter' is gesloten tussen Landschap Overijssel, LTO Noord, Naturmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Overijssels Particulier Grondbezit, provincie Overijssel, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel, VNO-NCW en de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.