Nieuws

Delen spoor Twente onbereikbaar voor hulpdiensten

Als er een ongeluk gebeurt op het spoor in Twente zijn delen van het traject moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten. Ook is op die plaatsen niet of nauwelijks bluswater aanwezig.
Het gaat om delen van Hengelo, Almelo, Borne, Wierden, Delden, Nijverdal en Goor. Dat staat in een rapport van de Regio Twente over de veiligheid van het spoor in Twente. Het onderzoek is vanavond gepresenteerd. In het rapport wordt onder meer gewezen op de dichte bebouwing bij het spoor op de lijn Deventer-Hengelo-Oldenzaal, vooral bij de stationsgebieden. Ook valt op dat er meerdere instellingen in de omgeving van het spoor staan, zoals ziekenhuizen in Hengelo en Oldenzaal en verzorgingshuizen in Wierden, Rijssen en Delden. Aanwezigen in die gebouwen kunnen zichzelf moeilijk in veiligheid brengen als er een ongeluk gebeurt.

Toename goederenvervoer komende jaren

Om een duidelijk beeld te krijgen van de veiligheid van het Twentse spoor zijn alle spoortrajecten in Twente bekeken en beoordeeld. Aandachtspunten waren de kans op een incident, de bebouwing in de directe omgeving van het spoor en de mogelijkheden om het spoor te bereiken.
Uit het onderzoek van de Regio Twente blijkt dat de kans klein is op een ongeluk in Twente. De risico's blijven binnen de landelijke normen. Maar de problemen die ontstaan als er een ongeluk gebeurt, verdienen extra aandacht vindt de Regio Twente. Mede omdat het goederenvervoer in de regio de komende jaren zal toenemen door plannen van het Rijk. In de Randstad moet het mogelijk worden op de drukste trajecten uiterlijk in 2020 elke tien minuten op een trein te stappen. Het goederenvervoer moet daarvoor ruimte maken en zal via andere routes gaan rijden, door Twente naar Duitsland.

Pilots in Twente en Wierden

De Regio Twente wil mensen die in de omgeving van het spoor wonen bewuster maken van de mogelijke gevaren van het spoor. Hierdoor weten ze beter wat ze moeten doen als er een incident plaatsvindt op het spoor. Hiervoor wordt in Borne een pilot opgestart. Doel is het ontwikkelen van een model voor risicocommunicatie rondom spoorveiligheid die uiteindelijk in heel Twente kan worden ingezet.
In Wierden wordt gekeken in hoeverre bestaande instellingen rekening houden met incidenten op het spoor. Het gaat dan om instellingen waarin mensen verblijven die zich niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen na een ongeluk. In Wierden liggen enkele instellingen, bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, in de omgeving van het spoor. Uiteindelijk zullen alle gemeenten in Twente worden bekeken.
Voor de hulpdiensten wordt het Coördinatieplan Spoorwegen Regio Twente geactualiseerd. In dit plan worden de taken en bevoegdheden van de verschillende hulpdiensten bij incidenten op het spoor vastgelegd. Hierdoor zullen hulpdiensten in de toekomst sneller en effectiever kunnen optreden bij ongelukken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.