Nieuws

Haaksbergen onderzoekt toekomst onderwijshuisvesting

Keender
Keender
Na de zomervakantie moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de schoolgebouwen in Haaksbergen.
De gemeente en schoolbestuur Keender waar de scholen onder vallen, hebben na de eerste gesprekken afgesproken te bekijken hoe efficiënter met de beschikbare onderwijshuisvesting omgegaan kan worden. Mogelijk gaan scholen locaties samen gebruiken.

Scholen liggen dicht bij elkaar

Aanleiding voor het onderzoek is het overschot aan schoollokalen bij enkele scholen. Nu al staan er lokalen leeg of worden lesruimtes te weinig gebruikt. Het leerlingenaantal daalt de komende jaren nog verder. Daarmee wordt het overschot aan klaslokalen alleen maar groter. In Haaksbergen zijn scholen dicht bij elkaar gevestigd. Uit onderzoek moet blijken of scholen huisvesting kunnen worden samengevoegd.
Het gaat in ieder geval om de volgende scholen:
- De Holthuizen-De Wereld en Dr. Ariëns in de wijken het Wolferink en Zienesch
- De Troubadour en De Weert in de wijk De Els
- De Theo Scholteschool en de Paus Joannes in De Pas en Centrum Zuid-West
De bedoeling is om de studie na de zomervakantie afgerond te hebben. Beide partijen bespreken dan de resultaten en willen voor het einde van het jaar afspraken maken over vervolgstappen. De verwachting is dat de schoolkinderen dit en volgend schooljaar nog niets zullen merken van mogelijke maatregelen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.