Nieuws

Historisch museum Deventer gered van ondergang

Historisch Museum De Waag in Deventer kan definitief voortbestaan. De gemeenteraad van Deventer heeft woensdagavond besloten dat het museum minder gekort wordt, dan het college van B&W had voorgesteld.
De Waag krijgt nu niet te maken met een korting op de subsidie van 430.000 euro, maar met een korting van 100.000 euro. Een meerderheid van de raad diende een voorstel hiertoe in; PvdA, D66, VVD, GroenLinks, Deventer Belang en de ChristenUnie. Wel krijgt het historisch museum te maken met een verregaande vorm van zelfstandigheid. Het ambtelijk apparaat wordt eronder vandaan gehaald. Het museum zal meer gebruik moeten maken van gelden, die in de markt beschikbaar zijn. Ook gaat het samen met andere culturele instellingen bekijken hoe er op meer locaties in de stad cultureel-historische exposities gehouden kunnen gaan worden.
De bezuiniging maakte onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen. Zo wilde B&W in totaal 700.000 euro bezuinigen op cultuur. Dat is nu 350.000 euro geworden. Wel zullen er nu elders klappen gaan vallen, bijvoorbeeld bij sporthallen of in wijkaanpak. Hoe en waar precies, kon het college nog niet aangeven.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.