Heerlijk Overijssel 2013

19 juli - Twence Afval en Energie in Hengelo

Deze week is het centrale thema 'Heerlijk Ondernemend Overijssel'. Vandaag zijn we te gast bij Twence Afval en Energie in Hengelo. Hier wordt afval omgezet in duurzame energie en nieuwe materialen.

Twence

Twence produceert op duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. Ruim 95% van het aangeboden afval wordt omgezet in grondstoffen, bouwstoffen en energie. Daarmee wordt bijgedragen aan het besparen van fossiele brandstoffen en de reductie van CO2-uitstoot.

Gasten

Remco van 't Zelfde praat met algemeen directeur Paul de Jong over de productie van grondstoffen en energie. er worden beelden getoond van de afvalenergiecentrale (waar het huishoudelijk afval wordt verbrand/verwerkt), de biovergister (waar gft wordt vergist en later gecomposteerd) en de afvalscheidingsinstallatie (waar grondstoffen worden gesorteerd). 
Ook wordt gesproken met Huub Olde Loohuis, beheerder van de terreinen. Huub houdt zich als werknemer en natuurmens bezig met het 'groen' zijn van het bedrijf Twence. Een bedrijfsactiviteit als afvalverwerking heeft nou niet direct een groen imago. Maar dit is slechts schijn. Tevens biedt het beheer van de terreinen met schapen en rundvee begrazing, maaien en hooien van bloemrijke graslanden en “natuurlijk” bosbeheer een uitgelezen mogelijkheid om er ook voor bezoekers en gebruikers een mooie omgeving van te maken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.