Nieuws

Regels overtreden bij opvang in Raalte

Regels overtreden bij opvang in Raalte
Regels overtreden bij opvang in Raalte
Bij 26 kin­derdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en peuterspeelzaalvoorzie­ningen in Raalte zijn overtredingen geconsta­teerd. Dat meldt De Stentor op basis van het gemeentelijke jaarverslag over 2012.
Dit is het rap­port wat naar de Inspectie van het Onderwijs wordt verstuurd. De GGD voerde in Raalte in to­taal 44 inspecties uit. Van de voorzieningen die zich niet aan de wettelijke regels hielden, heb­ben zeventien opvangen, na een schriftelijke waarschuwing, hun overtreding hersteld. Het ging daarbij om belangrijke zaken, die binnen drie maanden opgelost moesten zijn.
De regels werden overtreden bij de inrichting van de accommodatie, de inzet van vol­doende beroepskrachten voor het aantal aanwezige kinderen en de inzet van beroepskrachten die be­schikken over de passende beroepskwal­ificatie. Bij twaalf peuterspeelzalen zijn van­wege een fusie met KOOS strenge­re eisen van kracht. Daar wordt pas dit jaar scherp op toegezien.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.