Nieuws

Miljoenen voor herstel natuurgebied Weerribben-Wieden

Miljoenen voor meerjarig herstel Weerribben-Wieden
Miljoenen voor meerjarig herstel Weerribben-Wieden
Natuur­monumenten en Staatsbosbeheer gaan de komende vijf jaar voor miljoenen euro's ze­ven laagveengebieden in Nederland herstellen, waaronder Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Het gaat om het natuurherstelpro­ject ‘New Life for Dutch Fens’. Met het project worden de omstandigheden voor de flora en fauna hersteld die van oudsher thuishoren in dit laagveengebied. Het ontwikkelt en beschermt de natuurwaarden. De ingreep komt bovendien de waterkwaliteit ten goede.
Met het project is 13,5 miljoen euro gemoeid. De Europese Commissie neemt een derde van de projectkosten voor haar rekening. Andere belangrijke financiële bijdragen komen van waterschappen en de provincies, waaronder Overijssel. Het project start 1 juli 2014 en loopt tot eind 2018.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.