Nieuws

Onderzoek risico's goederenvervoer over spoor niet goed

Goederenvervoer
Goederenvervoer
Het milieueffectrapport over het tracé voor goederenvervoer langs de toekomstige IJssel- en Twentelijn is niet compleet. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage.
Er ontbreekt informatie over het risico dat mensen lopen bij een ongeval op het spoor. Ook is de informatie ontoegankelijk gepresenteerd. De commissie adviseert om het rapport te verbeteren en dan pas een besluit te nemen over het tracé. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt nu het advies van de Commissie en besluit later of het onderzoek nog aangevuld moet worden.
De provincie Overijssel verzocht de staatssecretaris al eerder om geen overhaaste beslissingen te nemen over het goederenvervoer in Oost-Nederland, omdat er nog te veel onduidelijkheden in het huidige MER-rapport zitten.
Naar verwachting wordt het aantal goederentreinen de komende twintig jaar verdubbeld. In 2030 zouden er dan bijna zestig treinen per dag over het spoor rijden, die veel overlast veroorzaken voor de meer dan honderdduizend bewoners langs de IJssel- en Twentelijn.

Overlast beperken

Landsdeel Oost, waar de provincie Overijssel deel van uitmaakt, wil geen toename van het aantal goederentreinen zonder afdoende maatregelen om die overlast te beperken en de veiligheid langs het spoor te waarborgen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.