Nieuws

Waterschappen: verbod op sproeien in deel van Overijssel

Er komt in Overijssel een verbod op sproeien met grond- en oppervlaktewater in en rond beschermde gebieden. Het gaat dan om landbouwgrond rond natuurgebieden die dreigen te verdrogen.
Daar staat tegenover dat de vijf waterschappen de regels voor beregenen in andere gebieden willen verruimen. De waterschappen Groot Salland, Regge en Dinkel, Reest en Wieden, Velt en Vecht en Rijn en IJssel hebben al in het voorjaar een gezamenlijke aanpak afgesproken: onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.
Volgens weekblad voor de landbouw De Boerderij is nog onduidelijk hoeveel boeren door de maatregelen geraakt worden. De waterschappen beginnen binnenkort een inventarisatie aan de hand van gegevens die de boeren in de beschermde zones hebben aangeleverd. Volgens een medewerker van het waterschap beslaat het gebied een paar procenten van het hele verzorgingsgebied.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.