Nieuws

Onvoldoende natuurbescherming door waterschappen Overijssel

Natuurorganisaties vinden dat de waterschappen onvoldoende doen om kwetsbare natuur in Overijssel te beschermen.
Ze reageren daarmee op nieuwe maatregelen van de vijf Overijsselse waterschappen bij natuurgebieden. Zo hebben de waterschappen beschermingszones van 200 meter aangewezen, maar volgens de natuurorganisaties zijn er te weinig van die zones en zijn ze bovendien vaak te klein.
Ook vinden de organisaties dat er een totaal beregeningsverbod moet komen in de beschermingszones. Op dit moment worden nieuwe aanvragen weliswaar geweigerd, maar grondeigenaren met een bestaande vergunning kunnen hun gewassen gewoon blijven beregenen.

Verdroging is een groot probleem

De natuurorganisaties trekken aan de bel omdat verdroging volgens hun een groot probleem is in de Overijsselse natuurgebieden. Planten die graag in het water willen staan dreigen uit te sterven. Oorzaak van de verdroging zijn vaak boerenactiviteiten in de buurt van de natuurgebieden.
De waterschappen zeggen wel degelijk naar de kritiek van de natuurorganisaties te luisteren. Zo wordt de komende maanden uitgezocht of vergunningen om water te onttrekken in de beschermingszones, kunnen worden ingetrokken. Verder laten de waterschappen weten dat naast de beschermingszones ook andere maatregelen worden genomen om verdroging van natuurgebieden te voorkomen.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.