Nieuws

Consent: experiment rond skybox FC Twente mislukt

Poppink: experiment voor Consent mislukt
Poppink: experiment voor Consent mislukt
"Het is een experiment en een experiment kan ook mislukken." Dat zegt directeur Poppink van de koepel van 35 openbare basisscholen Consent in Enschede. Consent stopt met de deelname aan het Twentekwartier, een ruimte met een skybox in het stadion van FC Twente.
Dat is besloten op advies van de Onderwijsinspectie. Ook de verenging voor Christelijk onderwijs, VCO, stapt met haar zestien basisscholen uit de samenwerking van maatschappelijke instellingen, bedrijven en scholen.

Tegenvallend resultaat voor onderwijs

De omstreden deelname heeft volgens Consent-directeur Poppink niet gebracht wat hij ervan had verwacht. Er is te weinig voordeel voor de scholen te behalen en het wordt te duur.
Het Twentekwartier is twee jaar geleden opgezet door onder meer de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, het ROC van Twente, maar ook een aantal woningcorporaties, afvalinzamelaar Twente Milieu. De bedoeling is in de samenwerking iets voor elkaar te kunnen betekenen.

'Balans sloeg door'
Consent had verwacht dat ze er op onderwijsgebied meer aan zou hebben, maar de balans slaat volgens directeur Poppink door naar het maatschappelijk belang. Zo heeft Consent mensen met een arbeidshandicap aan het werk geholpen.
Dat er weinig voordeel voor het onderwijs is te behalen, heeft er volgens Poppink mee te maken dat de zaken aan het begin anders zijn voorgespiegeld. Vooral FC Twente heeft het volgens hem laten afweten. Er was geen voorkeursrol mogelijk in het FC Twenteproject Scoren in de wijk en FC Twente wilde bij nader inzien niet meewerken aan de begeleiding van leerlingen.

Ook successen

Toch zijn er ook onderwijssuccessen geboekt. Zo heeft de kennismaking met Twente Milieu ertoe geleid dat er samen lessen zijn ontwikkeld over afvalscheiding met het project Wereldverbeteraars dat volgende week start als concreet voorbeeld.
Naast tegenvallers voor het onderwijs zijn dit jaar ook de kosten voor het gebruik van de ruimte flink gestegen. Vanwege verschillende -vooral stille- bezuinigingen, zoals hogere pensioenpremies, zijn uitgaven voor het Twentekwartier volgens Poppink niet meer te verantwoorden.

Geen gevolg van negatieve publiciteit
Het besluit ermee te stoppen, staat los van de negatieve publiciteit vorig jaar najaar rond de deelname van Consent aan het Twentekwartier en dan vooral de skybox. Poppink: "Het tegendeel was zelfs het geval: het heeft me juist gesterkt om hier een succes van te maken."
Consent kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat uit de begroting duidelijk werd dat er bezuinigd moest worden en er grotere klassen nodig waren, terwijl er zeker 20.000 euro werd uitgetrokken voor deelname aan het Twentekwartier. Vooral de daaraan gekoppelde skybox riep verontwaardiging op. "Het ging ons niet om die skybox. Het Twentekwartier paste binnen het beleid om ondanks de bezuinigingen wel te blijven innoveren."

Dat leidde echter tot vragen in de Tweede Kamer en een onderzoek van de Onderwijsinspectie op verzoek van de minister van Onderwijs. Poppink bestrijdt dat de Onderwijsinspectie er op aandrong om uit het Twentekwartier te stappen. "Het is ons besluit geweest na drie of vier overleggen met de inspectie."

"Contacten voor toekomst behouden"

Consent en VCO hebben voor drie jaar getekend. Ze maken de termijn af en stoppen volgend jaar. Beiden waren buiten de wedstrijden om grootverbruikers van de ruimte. Ze moeten na volgend jaar binnen hun eigen scholen op zoek naar een onderkomen voor trainingen en vergaderingen.
Het bestuur van het Maatschappelijk plein, waar het Twentekwartier deel van uitmaakt, gaat op zoek naar een nieuwe partner. Door het aanstaande vertrek van Consent en VCO is er volgens bestuurder Blank een plek over. Het maatschappelijk Plein komt er niet door in gevaar.
Poppink meent dat er meer deelnemers zijn die eenzelfde stap overwegen. Zowel Consent als VCO zoekt naar andere mogelijkheden om contact te blijven houden met de bedrijven, scholen en instellingen in het Twentekwartier.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.