Nieuws

Stefan Kuks beoogd watergraaf nieuw waterschap Vechtstromen

Stefan Kuks
Stefan Kuks
Waterschap Vechtstromen wil Stefan Kuks als watergraaf voor het nieuwe waterschap.
De voorbereidingscommissie van het waterschap in oprichting besloot vandaag om Kuks voor te dragen bij gedeputeerde staten van Overijssel voor de benoeming van voorzitter van Vechtstromen per 1 januari 2014. De benoeming is eerst voor een interim-functie. Aan het nieuwe algemeen bestuur van Vechtstromen wordt gevraagd om een aanbeveling voor een definitieve benoeming van Kuks door de Kroon te doen.
Stefan Kuks is sinds 2007 watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Hij is daarnaast lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen in Den Haag en hoogleraar water aan de Universiteit Twente. Het bestuur van Vechtstromen stelt dat Kuks uitstekend past in het functieprofiel voor de nieuwe voorzitter en voldoet aan alle daarin gestelde eisen. Kuks is bevlogen, is geworteld in en verbonden met het werkgebied, beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en een uitgebreid relevant netwerk.

Fusie van waterschappen

Met de fusie van waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht verzorgt waterschap Vechtstromen vanaf 2014 het waterbeheer voor circa 800.000 inwoners van Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. De naam is afgeleid van de Vecht, de grootste rivier in het beheergebied waar ook de Twentse rivieren Regge en Dinkel in uitmonden. De Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één samenhangend watersysteem. Door de fusie komt het beheer daarvan bij één organisatie te liggen. 
Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 11 miljoen euro per jaar gerealiseerd. Van 13 tot 26 november kunnen alle stemgerechtigden in Twente en Noordoost Overijssel hun stem uitbrengen voor het nieuwe algemeen bestuur van Vechtstromen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.