Nieuws

Informatieavond plannen 'De Weezenlanden' Zwolle

Informatieavond locatie "De Weezenlanden"
Informatieavond locatie "De Weezenlanden"
Novaform Vastgoedontwikkelaars houdt vanavond een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie 'De Weezenlanden'. De avond is bedoeld voor omwonenden, belangenverenigingen en gemeenteraadsleden.
Onderdeel van de avond is het oprichten van een klankbordgroep zodat de omgeving voor nu en in de toekomst betrokken blijft bij de ontwikkeling van de plannen. Het gebied wordt door de nieuwe eigenaar geschikt gemaakt voor woningbouw in een mix van sociale huur, middeldure huur en vrije sector koopwoningen. De gemeente en de Zwolse woningbouwcoöperaties worden nauw betrokken bij de planvorming.
De meeste ziekenhuisfuncties zijn inmiddels verhuisd naar de nieuwbouw van de Isala. Op de locatie Weezenlanden zijn nu alleen nog een behandelcentrum en drie poliklinieken gehuisvest. Deze zullen uiterlijk eind 2014 naar de nieuwe vestiging verhuizen. De feitelijke overdracht van de locatie 'De Weezenlanden' staat voor begin 2015 op de agenda.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.