Nieuws

Ruim 100 miljoen landbouwsubsidie voor Overijssel

Overijssel heeft over 2012 ruim 108 miljoen euro landbouwsubsidie ontvangen. Landelijk is er ruim 809 miljoen uitgekeerd. Overijssel staat daarmee op de vierde plaats als het gaat om de hoogte van ontvangen landbouwgelden.
Per bedrijf is het gemiddelde ontvangen bedrag zo'n 21.000 euro. In de gemeente Hof van Twente kwam het meeste geld binnen, Raalte staat op een tweede plaats en daarachter volgt Dalfsen.

Inkomensondersteuning

De landbouwsubsidie is eigenlijk een inkomensondersteuning. Omdat de overheid de voedselprijzen in Nederland laag wil houden, ontvangen boeren een subsidie om het daarmee veroorzaakte tekort op te vangen. Dat lukt zolang de Europese Unie aan de grenzen heffingen toepast op producten die van buiten komen en goedkoper zijn. Maar inmiddels is de EU aangevuld met landen die geen hoge eisen stellen aan bijvoorbeeld dierenwelzijn. Juist daarin loopt Nederland voorop en dat kost geld dus zijn onze producten duurder. Maar omdat EU-landen als Polen geen hoge kwaliteitseisen stellen, kunnen zij goedkope producten leveren aan landen waar wel hoge eisen aan eigen producten worden gesteld.

Bezuinigen

Vanaf 2015 zullen de inkomensondersteunende maatregelen vanuit de EU afnemen. Boeren moeten dan aan meer eisen voldoen om nog EU-gelden te kunnen ontvangen. Een gemiddeld bedrijf zal er desondanks zo'n 30% op achteruit gaan. Daarnaast zullen andere voorwaarden worden gesteld. Waar nu het aantal liters melk maatgevend is voor de hoogte van de inkomensondersteuning, daar zal straks het aantal hectares maatgevend zijn. Vooral Twentse melkveebedrijven hebben relatief weinig grond en daar zullen straks dus de grootste klappen vallen.
Steeds meer boeren willen van die inkomensondersteuning af, terug naar eerlijke prijzen en eerlijke marktwerking. Anderen denken dat de inkomensondersteuning nooit helemaal zal verdwijnen. Want wie betaald, die bepaald. En omdat de (Europese) overheid invloed zal willen blijven houden op de bedrijfsvoering, zal er ook altijd een vorm van subsidie blijven bestaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.