Nieuws

Bufferzone rond Engbertsdijkvenen kan kleiner

Natuurgebied Engbertsdijkvenen
Natuurgebied Engbertsdijkvenen
De geplande bufferzone rond natuurgebied Engbertsdijkvenen kan fors worden verkleind. Zo luidt het advies van de Commissie van Deskundigen.
De provincie wil een gebied van 457 hectare rond het natuurgebied inrichten als beschermingszone, maar dat kan volgens de commissie worden teruggebracht naar 250 hectare. De geplande bufferzone heeft veel kwaad bloed gezet bij boeren. In de zone moeten maatregelen worden genomen die de natuur in Engbertsdijkvenen beter beschermen, maar de zone ligt voor het grootste deel op boerengrond. En door de maatregelen, zoals het verhogen van het waterpeil, wordt veel boerengrond onbruikbaar.

Schrappen van de bufferzone is geen optie

Bij een werkbezoek van staatssecretaris Dijksma in april is met het gebied afgesproken om een Commissie van Deskundigen nog een keer te laten kijken naar het nut en de noodzaak van de bufferzone. De commissie concludeert dat de bufferzone aan de westkant nodig is, maar de oostelijke bufferzone kan worden gehalveerd.
Aan de noordkant moet de bufferzone met enkele hectares worden uitgebreid. Het schrappen van de bufferzone is geen optie, omdat er voldoende maatregelen in het natuurgebied zelf zijn genomen om het hoogveen te beschermen. Maatregelen buiten het gebied zijn nu nodig om met name de verdroging en de te hoge concentratie meststoffen aan te pakken.

Geen aanpassing bufferzone Het Wierdense Veld

Ook voor natuurgebied Het Wierdense Veld is door de commissie onderzoek gedaan naar de geplande bufferzone. Deze hoeft niet te worden aangepast. Maatregelen rond het natuurgebied zijn volgens de commissie noodzakelijk om het nog aanwezige hoogveen te bewaren. Zo moet het waterpeil in de Hoogelaarsleiding fors omhoog. Wel vindt de commissie dat goed moet onderzocht wat de negatieve effecten zijn voor de landbouw in het gebied.
Donderdag en vrijdag zijn er informatiebijeenkomsten voor betrokkenen. De provincie moet beslissen of de bufferzones rond beide natuurgebieden eventueel worden aangepast.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.