Nieuws

Plan klaar voor aanleg ondergrondse hoogspanningslijnen Raalte

Plan klaar voor ondergrondse hoogspanningsleidingen Raalte
Plan klaar voor ondergrondse hoogspanningsleidingen Raalte © Archief RTV Oost
Netbeheerder Tennet heeft een plan gemaakt om de hoogspanningslijnen in Raalte ondergronds aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen. Met het onder de grond leggen van de lijnen komt de gemeente tegemoet aan de wensen van veel inwoners.
Volgens wethouder Wout Wagenmans ligt er nu een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. "Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder meer kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving. Een win-winsituatie!”
Sinds 2019 is er een regeling van kracht waarbij gemeenten de netbeheerder kunnen verzoeken om hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Hierbij betaalt de netbeheerder 80 procent van de kosten en gemeenten en/of provincie 20 procent. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé. In Raalte is dat het geval.
Volgens de kostenraming van het basisontwerp bedragen de kosten voor provincie en gemeente 1.141.800 euro. Provincie Overijssel heeft toegezegd eenmalig 550.000 euro te willen bijdragen. Dat betekent een kostenplaatje van 591.800 euro voor de gemeente Raalte; dat kan nog veranderen en de definitieve bijdrage voor de gemeente wordt op basis van werkelijke kosten bepaald.
De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over het voorstel. Wanneer daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt begonnen hangt onder meer van de benodigde vergunningen en te doorlopen procedures af.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.