Mogelijk toch kruising N35 in Mariënheem, kans op viaduct Haarle groeit

Mariënheem krijgt mogelijk toch nog een van de twee toegezegde bajonetaansluitingen in de N35. De gemeente Raalte heeft de provincie gevraagd om uit te zoeken of er toch nog een aangelegd kan worden.

“We zijn aan het kijken of we daar wat kunnen doen”, zegde gedeputeerde Boerman toe. Door het schrappen van de tweede toegezegde kruising, komt er mogelijk geld vrij voor de aanleg van een viaduct over de rijksweg bij Haarle.

Plannen geschrapt

De twee beloofde bajonetkruisingen werden recentelijk in de plannen voor de N35 in Mariënheem geschrapt. Tot woede van inwoners van Mariënheem en sommige Statenleden. De kruisingen verdwenen omdat er toezeggingen voor een rondweg om het dorp liggen.

Als een kruising wordt omgebouwd van ‘gewoon' kruispunt naar bajonetkruising, wordt meestal geprobeerd om de veiligheid van een weg te verbeteren. Een kruispunt wordt 'uiteen getrokken’, zodat er twee T-splitsingen ontstaan. De kans op aanrijdingen is daardoor kleiner, bovendien is het voor invoegend verkeer eenvoudiger om de weg op te komen.

Eind vorig jaar kwamen Rijk en regio overeen dat er een rondweg om het dorp aangelegd moet worden. Eerder kreeg Mariënheem een toezegging voor twee bajonetaansluitingen in de N35. Maar met de toegezegde rondweg, willen provincie en Rijkswaterstaat liever niet meer fors investeren in een weg die op termijn overgedragen wordt aan de gemeente.

'Afspraken die gemaakt zijn, gestand doen'

“Onbegrijpelijk dat besloten is om die bajonetkruisingen te schrappen”, oordeelde CDA’er Bart van Moorsel. PvdA’er Nooter viel hem bij: “We moeten ervoor zorgen dat we afspraken die gemaakt zijn, gestand doen”. “Hebben Gedeputeerde Staten wel de juiste keuze gemaakt?”, vroeg Wim Tutert van de VVD zich af.

De gedeputeerde zei dat hij vindt dat de goede keus is gemaakt om de kruisingen te schrappen. “Om een optimaal resultaat te bereiken, zijn ze getoetst op kostenefficiëntie. Andere knelpunten konden niet aangepakt worden vanwege een beperkt budget.” Volgens de gedeputeerde werden de bajonetkruisingen te duur met het oog op de aanleg van de rondweg: “Door de korte levensduur.”

'Kijken of er een versimpelde versie kan komen'

Voor de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem was het schrappen van de kruisingen reden om uit het overleg met provincie en Rijkswaterstaat te stappen. Het budget voor de aanleg van de twee bajonetkruisingen bij Mariënheem was circa vijf miljoen euro. Te duur, oordeelden Rijkswaterstaat en provincie, toen duidelijk werd dat de rondweg om het dorp aanstaande was.

Toch ontstond er woensdagmiddag tijdens de vergadering van de Statencommissie een opening. Gedeputeerde Boerman zegde toe dat hij ging kijken of er toch financiële mogelijkheden zijn om een van de twee kruisingen aan te leggen: “We zijn aan het kijken of er een versimpelde versie mogelijk is”. Die versie moet dan aan de oostkant van het dorp komen.

Ook beloofde hij dat hij gaat proberen om de gesprekken met Plaatselijk Belang weer op te starten.

Haarle aan de haal met geld Mariënheem?

Door het schrappen van de uitgaven in Mariënheem, rook buurdorp Haarle zijn kans. Willy Wolfkamp sprak tijdens de vergadering namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Haarle. Hij vroeg om geld voor de realisatie van een veilige oversteek van de N35 bij zijn dorp. Daar lijkt, door de plannen in Mariënheem te versoberen, nu ruimte voor te ontstaan.

Een viaduct ter hoogte van de Stationsweg moet volgens de gedeputeerde ongeveer vier miljoen euro kosten. Kortom: als Raalte meebetaalt aan de kruising in Mariënheem, kan Haarle mogelijk profiteren. Raalte heeft al geld gereserveerd voor de kruisingen in Mariënheem: in totaal zo’n 750.000 euro.

Extra budget

Mocht de gedeputeerde geld tekort komen om zowel Haarle als Mariënheem van een oplossing te voorzien, dan nemen Provinciale Staten in juli een besluit over het mogelijk beschikbaar stellen van extra budget.

Kort na afloop van het overleg over N35 liet Gerard Nij Bijvank namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem weten dat hij niet helemaal tevreden is met de uitkomst van vanmiddag. “Er is te weinig duidelijk geworden.” Of de partij weer aanschuift bij het overleg met provincie en Rijkswaterstaat, wordt binnenkort in de verkeerscommissie besproken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
MARIËNHEEM N35 HAARLE
Deel dit artikel: