Nieuws

Start bouw schutsluis Meppelerdiep bij Zwartsluis

Rijkswaterstaat start maandag bij Zwartsluis met de ombouw van de Meppelerdiep-keersluis tot schutsluis. De ombouw zorgt ervoor dat de scheepvaart het hele jaar van en naar het Meppelerdiep kan varen. De doorvaart voor de beroepsvaart wordt hierdoor het hele jaar door gegarandeerd.
De nieuwe sluis wordt ruim zes meter breder en twee meter dieper dan de huidige keersluis, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Ook zorgt de sluis ervoor dat de veiligheid tegen overstromingen in de toekomst beter is gewaarborgd. De deuren van de huidige keersluis dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en voldoen niet meer aan de strenge normen voor hoogwaterbescherming.
Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis wordt ook het bedieningsgebouw en de bestaande brug in de Hasselterdijk, de provinciale weg N331, vervangen. De totale werkzaamheden kosten ruim 50 miljoen euro en worden gefinancierd door het rijk en de provincies Overijssel en Drenthe. Maandag worden de eerste afmeerpalen geplaatst en een aantal damwanden geslagen. Om de overlast voor bewoners uit de naastgelegen woonwijk tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden vanaf het water op een ponton uitgevoerd. Bewoners worden vandaag via een brief geïnformeerd.
In overleg met belangenvereniging De Koninklijke Schuttevaer blijft de overlast voor de beroepsvaart tijdens de bouwwerkzaamheden tot een minimum beperkt. Naar verwachting zal de nieuwe schutsluis begin 2016 klaar zijn voor gebruik.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.