Nieuws

Korstmos-rapport toont aan dat stikstofmetingen van RIVM kloppen

Het korstmossen-onderzoek van de provincie Overijssel toont aan dat de stikstofmetingen van het RIVM juist zijn. Dat is te herleiden uit het rapport dat vandaag is gepubliceerd.
Korstmossen zijn een belangrijke graadmeter voor veranderingen in de luchtkwaliteit en het klimaat. De plant is een combinatie van een schimmel en een alg en ze leven van stoffen die in de lucht en in het regenwater zitten. "Deze plantjes reageren binnen vier à vijf jaar op veranderingen in de lucht", vertelt bioloog Piet Bremer van de provincie Overijssel. "Er is geen dier of andere plant die dat zo snel kan. Daarom is het een zeer goede indicator."

Kleuren op boomschors

"Je kunt ze eenvoudig herkennen. Zie je die gele en groene plekjes op de boom? Dat zijn korstmossen." En deze korstmos vertelt ook waar meer stikstof aanwezig is. "Er is een uitgebreid meetnet door heel Overijssel waar, langs wegen en in natuurgebieden, bijgehouden wordt welke korstmossen er leven. In het kader van Natura 2000 worden natuurgebieden minder gevoelig gemaakt voor stikstof. Maar in de grote bos- en natuurgebieden is nog geen sprake van een daling."
Adblue in diesel veroorzaakt nog meer ammoniakuitstoot
Piet Bremer

Stikstof

Bremer laat in het buitengebied van Zwolle een aantal verschillende soorten zien. "De korstmossen die niet van stikstof houden, verminderen. En het aantal soorten dat wel van stikstof houdt, leek vanaf 1990 gestabiliseerd. Maar de laatste jaren nemen ze weer iets toe. Het ammoniakprobleem dat al meer dan 30 jaar besproken wordt, is dus zeker nog niet opgelost."

Adblue

Iets wat nog niet eerder was geconstateerd, maar wat nu wel blijkt uit dit onderzoek, is dat de stikstofvervuiling in de stad hoger is dan verwacht. "In steden zien wij veel meer toename van stikstof-minnende korstmossen dan we hadden verwacht. Dat komt doordat benzine-auto's ammoniak uitstoten, en sinds kort weten we ook dat dieselmotoren ammoniak uitstoten, omdat er adblue wordt toegevoegd. In adblue zit ureum en dat wordt omgezet in ammoniak."

Landbouw

Toch blijft de meeste ammoniakuitstoot vanuit de landbouw komen. "De sterkste vervuiling treedt op in delen van Twente en Salland. Over het algemeen blijkt uit het korstmossenmeetnet dat er hogere waarden voor stikstof worden gemeten in gebieden met een hoge veedichtheid."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.