Nieuws

Verruiming Twentekanaal: eerst tests voordat miljoenenproject begint

Rijkswaterstaat verruimt het Twentekanaal om meer en zwaardere schepen naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede te laten varen. Daarvoor wordt 35 kilometer damwand vernieuwd en vinden er baggerwerkzaamheden plaats. Maar leidt dat niet tot schade aan de leefomgeving? Om dat uit te vinden heeft Rijkswaterstaat twee proefvakken gemaakt om te kijken of de theorie ook werkt in de praktijk.
Het ene proefvak bevindt zich op de hoofdtak tussen sluis Delden en de gemeentekade Delden en de andere op de zijtak naar Almelo aan de zuidzijde van de Linschotbrug. Tussen het verwijderen van de damwanden en baggeren/aanbrengen van het zand-bentoniet zit minimaal een maand. Op die manier kan Rijkswaterstaat de grondwaterstanden goed analyseren op de verrichtte werkzaamheden.
Over het algemeen is een kanaal kwelgevoelig
Norbert van der Hoek, Rijkswaterstaat

Kwel

Door de samenstelling van de bodem is het gebied rondom de Twentekanalen kwelgevoelig. Een groot stuk van het kanaal ligt namelijk hoger dan de omgeving. In het verleden heeft dit problemen opgeleverd rondom kanaal Almelo-De Haandrik. De afhandeling is nog steeds in volle gang.
Hoewel kanaal Almelo-De Haandrik niet door Rijkswaterstaat beheerd wordt hebben ze er wel van geleerd. "We hebben niet alleen van kanaal Almelo-De Haandrik geleerd, maar ook van andere kanalen. Over het algemeen is een kanaal kwelgevoelig", zegt omgevingsmanager Norbert van der Hoek van Rijkswaterstaat.
Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt

Vulkaanas

"Het is een heel spel van hoe we de bodem waterdicht krijgen. Hiervoor hebben we met meerdere partijen een methode ontwikkeld met zand-betoniet. Na het baggeren spuiten we dit mengsel op de bodem om deze af te dekken en overmatige kwel te voorkomen", zegt van der Hoek.
Bentoniet is een kleisoort gemaakt van oude vulkaanas. Het zit in producten als kattengrit en tandpasta. Het is ontzettend goed bestand tegen water. "Als je bentoniet mengt met zand krijg je zand-bentoniet, wat we tien centimeter dik op de bodem van het kanaal spuiten. Doordat de klei opzwelt, wordt de bodem perfect afgedicht", zegt Van der Hoek.
Zand-betonietmengsel
Zand-betonietmengsel © Rijkswaterstaat
De nieuwe damwanden worden voor de oude damwanden geplaatst. "Zo krijgen we een waterdichte constructie", zegt Norbert van der Hoek. Als de proeven goed gaan wordt er na de bouwvakantie begonnen met de uitvoering van het project.
Aan het Twentekanaal staan tal van werkzaamheden op de planning. Vaarwegen worden geschikt gemaakt voor grotere schepen, damwanden worden vervangen en kades worden veilig gemaakt voor laden en lossen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.