Nieuws

Enschede: in uiterste nood dakloze naar hotel

Opvang Leger des Heils
Opvang Leger des Heils
Enschede regelt in noodgevallen een hotelkamer voor daklozen. Dat is dit jaar al twee of drie keer gebeurd. Dat schrijven burgemeester en wethouders in hun antwoord op vragen van fractievoorzitter Kort van GroenLinks in Enschede. De opvang zat in die gevallen vol en het was onverantwoord om de daklozen weer de straat op te sturen.
Alleen al de afgelopen twee weken is 12 mensen wel de deur gewezen omdat alle bedden in de opvang bezet waren. Voor hen is geen alternatief geregeld, maar dat was volgens de gemeente ook geen bittere noodzaak. Enschede heeft 25 tot 30 opvangplekken voor zo'n 140 daklozen.

Minder plekken, langere opvang

Enschede constateert dat er niet genoeg opvangplekken zijn omdat onder meer het Leger des Heils 55 plaatsen minder heeft. Daarnaast proberen de opvanginstellingen om mensen die aankloppen intensiever te helpen. Daardoor blijven ze langer blijven en er zijn er minder plekken vrij. Volgens Enschede werpt die aanpak zijn vruchten af: vorig jaar zijn er maar 25 mensen geweest die weer snel zijn vertrokken.
Bij uitbreiding van de opvang zou het voor daklozen makkelijker worden om te blijven zwerven. Daar komt bij dat Enschede voor uitbreiding van de opvang geen geld heeft. Wel wordt er inmiddels gewerkt aan maatregelen om te voorkomen dat mensen met een huurachterstand meteen op straat staan en wordt gekeken naar mogelijkheden om leegstaande huizen onder voorwaarden tijdelijk te verhuren voor opvang. Het probleem doet zich in de winter niet voor omdat bij vorst de winteropvang opengaat.

Opvang in de eigen regio

GroenLinks wilde weten hoe de opvang in Enschede is geregeld naar aanleiding van een onderzoek van het Trimbosinstituut. Uit dat landelijke onderzoek blijkt dat twee derde van de daklozen wordt weggestuurd omdat ze niet uit de regio komen waar ze zich melden.
Grotere gemeenten hebben onderling afgesproken hun eigen daklozen op te vangen. Uit het Trimbosonderzoek komt naar voren dat niet gemeenten maar vooral instellingen daar veel te star in zijn. Enschede weet niet of dat in de eigen stad vaak gebeurt, maar herkent het signaal wel en wil er met de instellingen over om tafel.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.