Stadsbank Enschede onderzoekt belangenverstrengeling door M.K.

De Stadsbank Oost-Nederland in Enschede heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke belangenverstrengeling door voormalig voorzitter M.K.

In de tijd dat M.K. voorzitter was van de Stadsbank, gaf diezelfde Stadsbank een opdracht aan het bedrijf InnProCon van de ex-partner van K.. Mogelijk is daarbij sprake geweest van belangenverstrengeling. Onder leiding van de interim-manager van de Stadsbank is inmiddels een feitenrelaas opgesteld.

Betrokkenheid oud-wethouder

M.K. was als wethouder van Enschede voorzitter van de Stadsbank. Haar toenmalige partner heeft in die periode een ICT-project geleid bij de Stadsbank om het automatiseringssysteem klantvriendelijker te maken. Dat blijkt uit interne notulen van de bank.

Uit e-mails van de oud-wethouder blijkt dat zij een rol heeft gespeeld bij het verkrijgen van de klus door het IT bedrijf InnProCon. K. mailt aan betrokkenen dat zij zal regelen "dat hij z'n nieuwe jobs houdt en dat alleen de contracten nog moeten worden getekend".

E-mails wijzen op invloed wethouder

In latere e-mails benadrukt de wethouder nogmaals haar invloed als ze stelt dat haar partner zijn werk ook eenvoudig weer kan kwijtraken. "Als hij mij kwijt is, dan is hij alles kwijt. Ik ben zijn leven momenteel door het werk dat ik hem kan geven en afnemen." In een andere mail bevestigt zij dat nog eens: "...tevens zorg ik er dan voor dat hij hier... per onmiddellijke ingang zijn twee consultancy jobs kwijt is en dus zijn inkomen."

RTV Oost heeft de interim-directie van de Stadsbank Oost-Nederland om een toelichting gevraagd op het interne onderzoek, maar de directie verwijst naar bestuursvoorzitter en K’s opvolger: CDA-wethouder Welman. Die wil nog niet reageren.

Reacties van de raadsfracties

Diverse raadsfracties reageren verbaasd op de ontwikkelingen. Margriet Visser, die uit de CDA-fractie is gestapt uit onvrede over de gang van zaken bij de Stadsbank, vindt dat er een grondig onderzoek moet komen en dat de onderste steen boven moet komen. Fractievoorzitter Van den Noordt van Enschede Solidair spreekt schande van de gang van zaken. Hij wil dat burgemeester Den Oudsten aangifte doet tegen de oud-wethouder.

Van den Noordt heeft gevraagd om een interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering in Enschede aanstaande maandag naar aanleiding van de berichtgeving over de Stadsbank en het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Het debat moet gaan over hoe de huidige bestuursvoorzitter van de Stadsbank nu omgaat met de kwestie van de klokkenluiders.

Reactie K.

M.K. reageert in een persverklaring: "Ik heb vanmiddag kennisgenomen van de berichtgeving van RTV Oost over mijn rol bij de Stadsbank Oost-Nederland. Het is een speculatief bericht. Ondanks afspraken met RTV Oost, dat ik vooraf de berichtgeving zou mogen zien, hebben zij toch afgezien om de journalistieke normen en waarden van 'hoor en wederhoor' toe te passen.

Citaten van mijn hand zijn in de berichtgeving volledig ‘uit verband’ gehaald. De context is veel ingewikkelder dan nu geschetst en duiden op een heel nare periode uit mijn privé-leven, die gelukkig 3 jaar geleden al is beëindigd. Indien gewenst zal ik meewerken aan een eventueel onderzoek, maar dat zal ik op basis van feiten doen en niet via speculatie in de media. Ik zie de voortgang met veel vertrouwen tegemoet."

Bekijk de video in HD op YouTube.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren