nieuws

Jeugdwerkloosheid Overijssel stijgt in 2013 met 33%

De werkloosheid onder jongeren in Overijssel is in 2013 met 33,2% gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van de Overijsselse CDA Jongeren.
Vooral onder jonge mannen en jongeren met middelbaar of hoger opleidingsniveau is de toename het hoogst. Onder allochtone jongeren is de werkloosheid nog hoger. In totaal zijn 5.850 jongeren ingeschreven als werkzoekende.
De provincie Overijssel wijkt in percentages en ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid nauwelijks af van de landelijke gegevens. Wel wijken de gegevens af van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS zijn in Overijssel ruim 15.000 jongeren werkloos.
Het verschil tussen feitelijke en geregistreerde werkloosheid komt voort uit het feit dat veel jongeren niet in aanmerking komen voor een WW- of Bijstandsuitkering. Veel jongeren kiezen er daarom niet voor om zich als werkzoekende in te schrijven. Waarschijnlijk geldt dit meer voor meisjes dan voor jongens.
Bekijk de video in HD op YouTube.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.