nieuws

Hardenberg gaat stemmen gemeenteraadsverkiezing centraal tellen

Hardenberg gaat stemmen centraal tellen
Hardenberg gaat stemmen centraal tellen
De gemeente Hardenberg wil de stemmen die volgend jaar worden uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezing centraal tellen.
Het gaat om een experiment dat het tellen van de stemmen efficiënter, betrouwbaarder,  transparanter en beter controleerbaar moet maken. Volgens burgemeester Snijders van Hardenberg worden sinds het verdwijnen van de stemmachines makkelijker fouten gemaakt en zijn controles op het tellen van de stemmen lastiger uit te voeren.
De gemeente Hardenberg heeft zich eind vorig jaar aangemeld voor dit experiment van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met vier andere gemeente in Nederland is Hardenberg geselecteerd.

Knelpunten voorkomen

Door het tellen van de papieren stembiljetten niet langer in de stemlokalen te doen, maar op één centrale locatie kunnen veel knelpunten worden voorkomen. Het toezicht op het tellen van de stemmen is makkelijker. Er kan ook direct besloten worden opnieuw te tellen als bij de verwerking van de stemmen blijkt dat er een fout is gemaakt. 
De gemeenteraadsverkiezingen worden volgend jaar op 19 maart gehouden. De gemeenteraad moet nog wel besluit nemen over het voorstel van het college. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.