Kerk Staphorst en Rouveen schaft de hele noot af

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Rouveen en Staphorst (PKN) heeft besloten dat de gemeente vanaf volgend jaar ritmisch gaat zingen. Nu zingt het kerkvolk nog 'ouderwets' en niet-ritmisch, dus op hele noten. Het is een grote overgang en daarmee een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk.

Het besluit om het anders te gaan doen is voor de zomer al genomen en op een gemeenteavond besproken. Op 2 en 9 november vinden er oefenavonden plaats in de kerk om de mensen alvast te laten wennen aan de nieuwe situatie.

De Hervormde Gemeente van Rouveen en Staphorst, groot 2.800 zielen, die samenkomt in een rijksmonument in Rouveen aan de Oude Rijksweg uit 1641 - het oudste gebouw van de gemeente Staphorst - is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de hervormd-gereformeerde traditie. Ze kan tot de behoudende vleugel van de PKN worden gerekend. In Staphorst zit ook een Hersteld Hervormde Gemeente, met 5.000 zielen de grootste van Nederland. Deze gemeente ging in 2004 niet mee met de vorming van de PKN. Hier wordt ook op hele noten gezongen.

2014: het jaar van muzikale verandering

Volgens dominee Born kwamen er steeds vaker vragen over het niet-ritmisch zingen tijdens de diensten. Op de plaatselijke hervormde school, De Triangel, wordt al jaren ritmisch gezongen door de kinderen. Men vroeg zich af waarom in de kerk nog op ouderwetse wijze werd gezongen. Na ampel beraad besloot de kerkenraad dat 2014 het jaar wordt van de muzikale verandering.

Het besluit is genomen, maar wanneer precies en hoe de nieuwe situatie wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. Dat het volgend jaar gaat gebeuren, is zeker. Born: "Mogelijk doen we het in één keer, misschien ook eerst gedeeltelijk. De kerkenraad besluit hierover, in samenspraak met de gemeente."

Vaak discussie over tempo

De kerk maakt gebruik van een psalmboek met een berijming uit 1773. Volgens dominee Born zijn deze liederen in principe gemaakt voor hele en halve noten en is het dus geen probleem om over te stappen. Ritmisch of niet-ritmisch heeft volgens hem ook niks te maken bij de Bijbelse leer. Er zijn volgen hem geen goede argumenten aan te dragen om het wel of niet te doen. Punt is wel dat er vaak discussie is over het tempo. "Sommigen vinden het te langzaam."

"Ik sta als dominee redelijk neutraal in dit verhaal", zegt Born. "Ritmisch is, mits het eerbiedig gebeurt, heel mooi, hetzelfde geldt voor hele noten. Dat is gedragen en plechtig. Beide manieren van zingen hebben hun charme. Ik snap heel goed dat dit voor veel mensen een grote en ook emotionele overgang zal zijn."

Psalm 42 op hele noten:

Psalm 42 ritmisch:

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren