Nieuws

Vliegen vanaf vliegveld Twente in Enschede mag nog steeds

Vliegveld Twente
Vliegveld Twente
Gebruikers van het luchtvaartterrein Twente mogen de komende tijd blijven vliegen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State woensdag. Het vliegveld houdt namelijk nog even de militaire status.
Eerder weigerde de minister van Defensie om de aanwijzing van het terrein als militair luchtvaartterrein in te trekken. Dat mocht, zegt de Raad van State, net als het feit dat de minister weigerde een besluit in te trekken over een geluidzone rond het vliegveld. De besluiten vervallen nu op 1 november 2014. Voor die tijd zal er een nieuw aanwijzingsbesluit en een besluit over een geluidzone voor gebruik van het vliegveld in de toekomst moeten liggen.

Verzoek

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT) en een inwoner van Hengelo hadden om intrekking van beide besluiten verzocht, omdat volgens hen het militair gebruik van het luchtvaartterrein al jaren geleden is beëindigd. De minister wees dat verzoek in mei 2011 af, omdat intrekking van de besluiten verstrekkende gevolgen zou hebben voor het luchtvaartterrein en het 'civiele medegebruik' dat daarvan wordt gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hobby- en zweefvliegers.

Rechtbank

De rechtbank in Almelo oordeelde in november 2012 dat de minister niet gerechtigd was om de intrekking van het aanwijzingsbesluit te weigeren. De rechtbank vernietigde daarop de besluiten van de minister en trok zelf alsnog het aanwijzingsbesluit en het geluidzonebesluit in.
Om de 'civiele medegebruikers' van het luchtvaartterrein de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op de nieuwe situatie, heeft de rechtbank de besluiten ingetrokken met ingang van 7 november 2013, één jaar na de uitspraak van de rechtbank.

Raad van State

Naar het oordeel van de Raad van State heeft de rechtbank ten onrechte de weigeringsbesluiten ingetrokken. Zo is nergens in de Luchtvaartwet bepaald dat een aanwijzing als luchtvaartterrein moet worden ingetrokken, zodra het militaire gebruik is geëindigd.
Omdat dezelfde wet ook medegebruik van een militair luchtvaartterrein door de burgerluchtvaart mogelijk maakt, mocht de minister met die belangen rekening houden in zijn besluiten, aldus de Raad van State. Ten slotte mocht de minister eveneens de overgang van militair luchtvaartterrein naar burgerluchtvaartterrein bij zijn besluiten betrekken.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.