Nieuws

Inderdaad asbest gevonden in 't Gijmink in Goor, sanering volgt

Asbestsanering in 't Gijmink
Asbestsanering in 't Gijmink
Er zit inderdaad asbest in de grond in een groot deel van de wijk 't Gijmink in Goor. Dat blijkt na een eerste inventarisatie. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoeveel asbest er precies ligt en op welke locaties.
De afgelopen maanden zijn bijna alle percelen in de wijk geïnspecteerd omdat het vermoeden bestond dat er asbest aanwezig zou zijn. Dat vermoeden blijkt nu te kloppen.
Volgend jaar wordt begonnen met bodemonderzoek. Er worden dan sleuven gegraven en grondmonsters genomen. Op die manier wordt bepaald op welke plekken daadwerkelijk gesaneerd gaat worden.
In totaal kent de wijk zo'n 550 voortuinen die mogelijk afgegraven moeten worden vanwege de verontreiniging. Ook het openbaar groen met eraan geloven. Het asbest zou afkomstig zijn van de Eternitfabriek in Goor. Waarschijnlijk wordt de sanering in 2015 en 2016 uitgevoerd. Het rijk, de provincie en de gemeente trekken er samen 34,5 miljoen euro voor uit.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.