Nieuws

Hoogwateroefening langs de IJssel op z'n hoogtepunt

De situatie met hoogwater zoals die wordt nagebootst tijdens de grootschalige hoogwateroefening langs de IJssel is op z'n ernstigst. Vandaag werden voor het eerst leden van de Nationale Reserve van Defensie ingezet.
De oefening met de naam Conecto is nu drie weken bezig en duurt nog een week. Op dit moment is de waterstand zogenaamd zo hoog dat de situatie kritiek is. Daarom zijn er continu inspecties langs de dijken tussen Zwolle en Kampen.
De dijken worden geïnspecteerd op zogeheten zandmeevoerend kwelwater, beschadigingen, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.
Het overstromingsrisico is een reëel risico in Veiligheidsregio IJsselland. Bijna jaarlijks is er sprake van een hoogwatersituatie op de IJssel. Daarom oefenen Veiligheidsregio IJsselland en de netwerkpartners juist de operationele multidisciplinaire samenwerking tussen alle crisispartners.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.