Provincie Overijssel op zoek naar nieuwe vormen van groene energie

De provinciale politiek gaat, op verzoek van D66, op zoek naar nieuwe manieren om groene energie op te wekken. De politiek wil zo een extra inspanning doen om te proberen alsnog de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Aanvankelijk was het doel om over 7 jaar 20 procent van alle energie in Overijssel duurzaam op te wekken. Onlangs bleek echter dat hooguit 11 procent gehaald wordt. D66 vindt het, net als veel andere partijen, toch belangrijk dat het percentage groene energie omhoog gaat. Niet alleen vanuit milieu-oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van innovatie en werkgelegenheid.

Inventariseren van alternatieven

Op dit moment wordt groene energie in Overijssel opgewekt door middel van zon, wind, biomassa en aardwarmte. Een andere optie zou bijvoorbeeld water zijn. Het idee is nu dat de politiek het komend half jaar gaat inventariseren welke alternatieven er voor groene energie zijn.

Provinciale Staten organiseren daarvoor informatiesessies en werkbezoeken. Los hiervan komt de provincie komend voorjaar ook zelf met alternatieve voorstellen voor groene energie. De verwachting is wel dat de duurzaamheidsdoelstelling van 20 procent naar beneden moet worden bijgesteld.

D66 lijkt meerderheid te krijgen

Er moet nog gestemd worden over het voorstel van D66, maar er lijkt een meerderheid te zijn met de steun van SP, GroenLinks, PvdA en VVD.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren