Nieuws

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg veroordeelt arts niet

De arts werkte in verpleeghuis Cromhoff in Enschede
De arts werkte in verpleeghuis Cromhoff in Enschede
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle veroordeelt een arts uit Enschede niet naar aanleiding van een klacht, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) indiende tegen de arts. De man zou in 2003 hebben geprobeerd zijn ex-vrouw te vermoorden.
Het tuchtcollege verklaarde de klacht niet-ontvankelijk, omdat deze daden zijn gepleegd in de relationele sfeer en niet als arts in de gezondheidszorg. De arts werkte na het uitzitten van zijn gevangenisstraf als verpleegarts in verpleeghuis Cromhoff van verpleeginstelling Livio, maat werd dit jaar ontslagen toen zijn strafverleden bekend werd.

IGZ wil de arts schrappen uit het register

IGZ is van mening dat de arts niet meer geschikt is om zijn vak uit te oefenen en wil hem laten schrappen uit het register. De IGZ kan een procedure starten bij het College van Medisch Toezicht als zij de arts ongeschikt acht om zijn beroep uit te oefenen, zo oordeelt het tuchtcollege.

Het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg is bedoeld als kwaliteitsinstrument om een behoorlijke beroepsuitoefening te waarborgen. Het is volgens de wet uitsluitend van toepassing op handelen dat is verricht in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Weliswaar heeft de arts zich schuldig gemaakt aan een uiterst verwerpelijk delict, maar dit was begaan in de relationele sfeer. De aangeklaagde had daarbij dus niet de hoedanigheid van arts. De tuchtrechter heeft hierin geen taak.

Werkgever ontdekte strafrechtelijk verleden

De arts had in 2003 een geschil met zijn ex-vrouw over de kinderen en de alimentatie. Uit frustratie hierover heeft hij twee junks bereid gevonden om haar in brand te steken. Zij is hierdoor ernstig verminkt en de kinderen en de ouders van de vrouw, die hiervan getuige zijn geweest, zijn hierdoor getraumatiseerd. De arts was daarvoor door de strafrechter veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.
Na 10 jaar te hebben uitgezeten werd hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Aan het eind van zijn detentie is hij met een positief advies van de reclassering aan het werk gegaan in een verpleeghuis en hij zou de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde gaan volgen. Tegen zijn werkgever had hij niets gezegd over zijn strafrechtelijk verleden. Toen deze daar toch achter kwam, is de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Arts veroordeeld voor nieuw delict
De arts stond twee dagen voor de tuchtzitting van 27 september wederom terecht bij de strafrechter, deze keer wegens mishandeling van zijn vriendin en haar moeder. De rechtbank heeft hem daarvoor veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en verder moet hij alsnog 30 dagen van het voorwaardelijke deel van zijn eerdere gevangenisstraf uitzitten.

De Inspectie kan nog een procedure starten tegen de arts als zij van mening is dat de arts inmiddels ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen. Daartoe dient de procedure bij het College van Medisch Toezicht. In die procedure kan een psychiatrisch onderzoek worden gelast naar de geschiktheid om nog als arts werkzaam te zijn.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.