Informatief

Regionale Kamers van Koophandel sluiten

Politiek Den Haag heeft besloten dat regionale Kamers van Koophandel moeten sluiten. Op 1 januari 2014 fuseren ze tot één organisatie. Het opheffen van de twaalf regionale Kamers van Koophandel is een politieke dwaling, aldus Markeloër Gert-Jan Oplaat, ex-voorzitter van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Is de fusie ook de doodsteek voor de economie in Overijssel? Vanavond meer in En Dan Nog Even Dit.
De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een belangenorganisatie van het bedrijfsleven. Zowel België als Nederland kent Kamers van Koophandel. Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van kooplieden en fabrikanten behartigden. Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend. In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabrieken vast in een Koninklijk Besluit. Deze kamers van Koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten. In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd. Door fusies is het aantal Kamers van Koophandel in Nederland per 1 januari 2008 teruggebracht tot twaalf. Dit fusieproces werd ingezet door de toenmalige staatssecretaris Van Gennip. In de loop van 2008 trad een nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe niet inschrijvingsplichtige ondernemers alsnog werden ingeschreven. Dit zal resulteren in een bestandsgroei van ± 13%. De Kamers van Koophandel fuseren op 1 januari 2014 tot één organisatie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.