Nieuws

Strengere regels voor kamerverhuur in Enschede, aanpak illegale panden duurt nog jaren

Strengere regels voor kamerverhuur in Enschede
Strengere regels voor kamerverhuur in Enschede © Archief RTV Oost
Van plan om een beleggingspandje te kopen in Enschede? Lees dan eerst goed de regels. De gemeente gaat het een stukje lastiger maken om kamers te verhuren.
Als het aan het college ligt, worden vergunningen voor kamerverhuurpanden straks niet alleen aan bouwtechnische eisen getoetst. Ook de leefbaarheid in de directe omgeving van de woning wordt vanaf 1 juli meegewogen. De gemeenteraad moet eind juni nog akkoord gaan met het voorstel.

Kamerverbod

Al jaren worstelt de gemeente Enschede met de toename van kamers, ook wel onzelfstandige bewoning genoemd. In het verleden was dat geregeld via een omzettingsvergunning en een maximum aan kamerpanden per buurt en per straat. Sinds de invoering van de Huisvestingswet (2016) heeft het kamerbeleid in Enschede geen duidelijke structuur gehad.
Bovendien bleken er veel illegale kamers te zijn, waar de gemeente helemaal geen weet van had. Toen er steeds meer signalen kwamen dat de leefbaarheid in veel wijken onder druk kwam te staan, is eind 2019, in afwachting van nieuw beleid, een kamerverbod ingevoerd.
Enschede telt een kleine 2.000 panden waarvan bekend is dat er kamers worden verhuurd. Het gaat in veel gevallen om studenten, maar ook arbeidsmigranten en kwetsbare doelgroepen wonen niet zelden in een kamerpand. In de meeste gevallen, zo'n 1.600 panden, gaat het om een legale situatie. Er zijn ongeveer 375 illegale kamerpanden bekend. Tegen de eigenaren wordt vanaf deze zomer opgetreden.

Extreme verkamering

De leefbaarheid in wijken met veel onzelfstandige bewoning staat sneller onder druk, concludeert het college, omdat de samenstelling van de bevolking anders is en er meer woonoverlast kan ontstaan. Om negatieve effecten van extreme 'verkamering' te voorkomen, worden er vanaf 1 juli extra eisen gesteld.
Er mogen niet meer dan zeven kamers in een woning worden verhuurd. Om 'kippenhokken' te voorkomen, gelden minimale totaaloppervlaktes als er meer dan drie kamers in een pand aanwezig zijn. In een omtrek van vijftig meter van het pand mogen geen andere kamers of studiowoningen zijn. Andersom: bij een vergunning voor een studiowoning (eigen voordeur, dus zelfstandige bewoning) wordt niet getoetst op reeds aanwezige kamerpanden in de directe omgeving.

Leefbarometer

Behalve de bouwtechnische eisen, wordt straks ook gekeken naar de factor leefbaarheid. Wanneer een pandeigenaar een vergunning aanvraagt om kamers te verhuren - of zijn bestaande kamerpand wil verbouwen - vraagt de gemeente advies aan de wijkregisseur en de wijkagent.
Ook wordt via de zogeheten Leefbarometer gekeken of de leefbaarheid in de directe omgeving al onder druk staat. Slechte waarderingen of negatieve adviezen kunnen een belangrijke rol spelen bij het afwijzen van een vergunningaanvraag.
Volgens de Leefbaarometer scoren plekken in Enschede-Zuid zwak op leefbaarheid.
Volgens de Leefbaarometer scoren plekken in Enschede-Zuid zwak op leefbaarheid. © Leefbaarometer, Ministerie van BZK

Handhaving kost jaren

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de verscherpte beleidsregels, dan kunnen er vanaf 1 juli weer nieuwe vergunningen voor onzelfstandige bewoning worden aangevraagd.
De eigenaren van de minimaal 375 illegale kamerverhuurpanden in Enschede kunnen vanaf dan ook een handhavingsverzoek van de gemeente tegemoet zien. Dat proces zal gezien de hoeveelheid illegale situaties tot eind 2024 gaan duren. Daarmee wordt volgens het college ook voorkomen dat er tegelijkertijd veel bewoners noodgedwongen op straat komen te staan en de woningmarkt verder onder druk zetten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.