Nieuws

Aanleg ecologisch aquaduct in Rouveen gestart

Eco-aquaduct Rouveen
Eco-aquaduct Rouveen
De Conradsweg tussen Rouveen en Zwartsluis krijgt een opmerkelijke oversteek voor water: er komt een ecologisch aquaduct over het Conradskanaal. Het 'eco-aquaduct' zorgt ervoor wat er water over het Conradskanaal kan stromen en dat er tegelijkertijd ook onder meer vissen, slangen, muizen en otters over kunnen steken.
Het peil van het water van het natuurgebied de Olde Maten krijgt een hoger peil dan het water in het Conradskanaal.  Door de scheiding wordt de kwaliteit van het water in de Olde Maten verbeterd. De 'natte en droge' ecologische verbinding gaat óver het water, maar ónder de Conradsweg door. Het eco-aquaduct wordt zo ingericht dat verschillende soorten dieren van het ene natuurgebied in het andere kunnen komen. Deze verbinding is uniek in Nederland.
Dieren die straks gebruik gaan maken van het eco-aquaduct zijn onder andere de otter, bittervoorn, waterspitsmuis, grote modderkruiper, dwergmuis, kleine modderkruiper, ringslang, zeggekorfslak, heikikker, platte schijfhoren, poelkikker, water- en meervleermuis en gestreepte waterroofkever.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.