Provincies Overijssel en Gelderland willen onderzoek naar nieuw goederenspoor

De provincies Gelderland en Overijssel gaan, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, onderzoek doen naar de aanleg van een nieuwe noordelijke spooraansluiting op de Betuweroute. Ze vinden dat het kabinet veel te veel focust op lokale aanpassingen van het bestaande spoor.

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu wil de verwachte toename van het aantal goederentreinen opvangen via de bestaande spoorlijnen. Uiterlijk juni 2014 besluit ze welk traject tussen Elst en Oldenzaal daarvoor geschikt wordt gemaakt. Het Havenbedrijf vindt dat de spooraanpassingen van Mansveld duur zijn en onvoldoende leidt tot vermindering van de overlast. Het Havenbedrijf pleit voor een geheel nieuw goederenspoor met maximale capaciteit en minimale overlast.

Spoor door onbewoond gebied

De provincies steunen het initiatief van het Havenbedrijf om samen naar een nieuwe tracé te zoeken. Een nieuwe goederenspoorlijn zien veel bewoners langs het bestaande spoor wel zitten, omdat een nieuw goederenspoor kan worden aangelegd door onbewoond gebied en bijvoorbeeld langs de snelweg kan komen te liggen.

De provincie hoopt ook met de aanleg van goederenterminals te kunnen profiteren van het goederenvervoer door de regio. Een woordvoerder van de provincie Overijssel laat weten dat de nieuwe goederenlijn kan worden aangelegd als uit het onderzoek zal blijken dat die veiliger is dan aanpassing van het bestaande spoor. Ook vindt de provincie dat de overlast door treinen op de lijn kleiner moet zijn dan bij de plannen van Mansveld.

Eerdere plannen sneuvelden

In 1998 sneuvelde een plan om een noordelijke tak aan te leggen van de Betuweroute. In 2012 is de optie van een nieuwe goederenlijn opnieuw bestudeerd. Toen concludeerde het kabinet dat een nieuwe goederenlijn pas nodig is in 2040. Tot die tijd is er op het bestaande spoor voldoende capaciteit. Uit dat onderzoek bleek ook dat de aanleg van een geheel nieuwe lijn veel kostbaarder is dan aanpassing van het bestaande spoor. De kosten voor het aanpassen van het bestaande spoor zijn geraamd op maximaal 530 miljoen euro. Een nieuwe lijn kost minimaal 1,4 miljard.

Havenbedrijf en provincie wijzen voor de financiering van de lijn in eerste instantie naar de overheid. Ze sluiten echter niet uit dat zij meebetalen als de aanleg daardoor versneld kan worden en voldoende oplevert. Eerder werden acht nieuwe trajecten onderzocht. De goedkoopste variant is een lijn langs de A18/N18 vanaf Zevenaar langs de grens naar Oldenzaal.

Bekijk de video in HD op YouTube.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren