nieuws

Ouderen krijgen voorlichting over mishandeling

Om ouderenmishandeling te signaleren en voorkomen, geeft Kadera in Overijssel trainingen aan verzorgenden, mantelzorgers en ook aan ouderen zelf. Uit schaamte en angst praten ouderen er uit zichzelf zelden over.
Verwaarlozing, chantage, fysiek geweld, financieel misbruik, allemaal vormen van mishandeling waar ouderen mee te maken kunnen krijgen. De pleger is meestal naaste familie van het slachtoffer en kan ook de mantelzorger zijn. Voor Kadera, de organisatie die in Overijssel hulp biedt bij alle vormen van huiselijk geweld, is de bestrijding van ouderenmishandeling daarom één van de speerpunten. Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld voor zowel ouderen zelf als voor medewerkers in de ouderenzorg. In Zwolle kregen onder meer bewoners van woonzorgcentrum Driezorg zo'n training.

Schaamte en angst

Bij de training voor ouderen gaat het vooral om het bespreekbaar maken van het probleem. Ouderen die te maken krijgen met één of andere vorm van geweld durven zelf meestal geen hulp in te schakelen. Ze zijn bang het contact met de familie of verzorgende te verliezen.
Ook schamen ouderen zich over problemen binnen de familie. De vuile was buiten hangen, dat doe je niet. Daardoor kan het geweld soms lang doorgaan voordat er hulp op gang komt. Als ouderen door zo'n training merken dat ze niet de enige zijn die hiermee te maken hebben, kan dat de drempel om er over te praten verlagen.

Ontspoorde mantelzorg

De plegers van geweld tegen ouderen zijn vaak familieleden. Bekend zijn de verhalen van kinderen of kleinkinderen die de rekening van oma plunderen, maar vaker nog is er helemaal geen opzet in het spel. Zo zijn er mantelzorgers die door hun drukke baan of gezin het niet meer aankunnen ook nog voor hun bejaarde vader of moeder te zorgen en deze dan verwaarlozen.
Ook zijn er voorbeelden van ouderen van wie de partner dementeert en die de zorg niet uit handen willen geven. Ze zijn bang dat hun partner dan naar een verpleeghuis moet. Dat leidt soms tot schrijnende situaties. Daarom is het belangrijk dat juist de omgeving van ouderen alert is op mogelijke vormen van geweld, zodat er hulp kan komen voor het geweld escaleert.

Ouderenmishandeling melden

Voor vragen of advies over ouderenmishandeling en ander huiselijk geweld is het steunpunt huiselijk geweld 24 uur per dag bereikbaar op nummer 0900-126262626.
Bekijk de video in HD op YouTube.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.