nieuws

Kamervragen over verdwijnen verloskunde uit ziekenhuis Hengelo

Kamervragen over vertrek verloskunde uit Hengelo
Kamervragen over vertrek verloskunde uit Hengelo
Het SP-Tweede Kamerlid Van Gerven wil van de minister van Volksgezondheid weten hoe zij denkt over het verdwijnen van de afdeling klinische verloskunde uit Hengelo.
Tien vragen stelt het Tweede Kamerlid aan minister Edith Schippers. Vanuit de regio krijgt Van Gerven de steun van de Hengelose SP-fractie. Op marktdagen staat de partij handtekeningen te verzamelen bij de Beren op de Hengelose markt. Er zijn momenteel 1700 handtekeningen binnen.

De vragen van Van Gerven aan de minister:

1 Hoe reageert u op het bericht dat de klinische verloskunde uit Hengelo dreigt te verdwijnen?
2 Bent u met ons van mening dat een plaats als Hengelo niet zonder een afdeling klinische verloskunde kan? Kunt u uw antwoord toelichten?
3 Welke rol heeft zorgverzekeraar Menzis gespeeld in het besluit om de afdeling klinische verloskunde in Hengelo te sluiten? Vindt u het aan een zorgverzekeraar om Hengelo te ontdoen van klinische verloskunde? Kunt u uw antwoord toelichten?
4 Denkt u dat de inwoners van Hengelo verheugd zijn dat de afdeling klinische verloskunde in hun woonplaats dreigt te sluiten? Kunt u uw antwoord toelichten?
5 Wat zegt het u dat er binnen twee en een half uur 500 handtekeningen zijn opgehaald tegen de sluiting van de afdeling klinische verloskunde? Bent u van mening dat Ziekenhuisgroep Twente dit signaal serieus moet nemen?
6 Herinnert u zich het volgende antwoord: "Van ZGT zijn de volgende cijfers ontvangen: ZGT Almelo: 1399 klinische en 176 poliklinische bevallingen ZGT Hengelo: 1626 klinische en 98 poliklinische bevallingen De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert geen minimumnorm voor het aantal bevallingen in relatie tot kwalitatief goede zorg. Het aantal bevallingen in de Nederlandse ziekenhuizen varieert van minder dan 500 tot 3000. De meeste ziekenhuizen (55%) begeleiden tussen de 500 en de 1500 bevallingen per jaar. Belangrijk is of er op beide locaties voldaan kan worden aan de veldnormen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte. Als blijkt dat voor bepaalde ziekenhuizen de normen niet haalbaar zijn, kunnen zij geen veilige acute zorg aanbieden. In een dergelijke situatie is concentratie noodzakelijk.
7 Is het mogelijk dat in beide ziekenhuizen in Hengelo en Almelo voldaan wordt aan de veldnormen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte, aangezien de IGZ geen minimumnorm hanteert voor het aantal bevallingen in relatie tot kwalitatief goede zorg? Zo ja, is het niet in het belang van goed bereikbare zorg het aanbieden van klinische verloskunde op beide locaties te laten prevaleren? Zo neen, waarom niet?
8 Is dit de voorbode voor de verdwijning van meer klinisch-medische specialismen in Hengelo, Enschede of Almelo? Zijn hier concrete of minder concrete plannen voor? Zo ja, welke klinisch-medische specialismen dreigen waar te verdwijnen?
9 Wat gaat u doen om te voorkomen dat de afdeling klinische verloskunde verdwijnt uit Hengelo?
10 Op welke manier gaat u zich inzetten tegen de verdere verschraling van de ziekenhuiszorg in de regio Twente die dreigt wanneer medische specialismen uit Hengelo, Enschede of Almelo zouden verdwijnen?
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.