nieuws

Geen extra onderzoek naar angstcultuur gemeente Enschede

Niet nog een onderzoek angstcultuur Enschede
Niet nog een onderzoek angstcultuur Enschede
Er komt voorlopig geen tweede extern onderzoek naar de werksfeer binnen de ICT-afdeling en andere afdelingen van de gemeente Enschede. De Fractie Margriet Visser en de SP hadden daar om gevraagd.
Wethouder Van Hees wil eerst het medewerkerstevredenheidsonderzoek afwachten. De resultaten daarvan worden binnen enkele weken verwacht. Als daar signalen in gegeven worden die extra onderzoek vergen, dan komt dat onderzoek er.
Volgens de Fractie Margriet Visser heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek weinig waarde omdat niet alle medewerkers hun mening durfden te geven. Die zouden eraan twijfelen of het wel zuiver is en geheimhouding gegarandeerd is.

Twee ontslagen na intimidatie

Aanleiding voor de vraag om het onderzoek zijn klachten over intimidatie door de leiding op de ICT-afdeling. Het zou ook gaan om seksuele intimidatie maar daar zijn geen bewijzen voor gevonden. Als gevolg daarvan zou een angstcultuur zijn ontstaan.
Uit onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat er 7 tot 9 mensen zijn die negatief zijn over de leiding en zich onveilig voelen, maar is de angst niet breed gedragen. Van Hees vindt dat de gemeente accuraat heeft opgetreden door afscheid te nemen van twee leidinggevenden. "Alle meldingen die Berenschot noemt, pakken we op."

Prudent mee omgaan

Fractievoorzitter Van Lier van de PvdA wees de fractie Margriet Visser en SP erop de kwestie niet groter te maken dan het is: "Juist omdat het om mensen gaat. Zo meteen denkt heel Twente dat Enschede een ambtenarenkorps heeft dat intimideert." Hij wijst erop er prudent mee om te gaan. "Als het bij Vredestein of Thales gebeurt, komt het niet naar buiten."
Het is nu aan het presidium, het overleg van fractievoorzitters, om te bepalen of het college de kwestie goed afhandelt of dat de gemeenteraad zich er in alle openbaarheid nog over moet buigen.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.