nieuws

Natuurmonumenten pleit voor de komst van groot wild in Overijssel

Als het aan Natuurmonumenten ligt maakt de provincie de weg vrij voor de komst van groot wild in de Overijsselse natuurgebieden. Het gaat dan om edelherten, damherten en everzwijnen die vanuit omliggende natuurgebieden, zoals de Gelderse Veluwe, het Drentse Dwingelerveld en het Duitse achterland, naar onze provincie trekken.
Uit de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten onder ruim 40.000 leden en niet-leden blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders hier voorstander van is. In Overijssel geldt nu nog een nulbeleid. Als edelherten, damherten en everzwijnen de provinciegrens oversteken en dan verkeersoverlast of schade veroorzaken, worden ze afgeschoten.

Oud plan toch uitvoeren

Natuurmonumenten wil dit beleid afschaffen. Daarnaast moet Overijssel de oorspronkelijke ecologische hoofdstructuur alsnog realiseren. Dat betekent dat de grote Overijsselse natuurgebieden worden verbonden met die van Gelderland, Drenthe, Flevoland en Duitsland. Om de dieren een vrije doorgang te bieden moet ruim 9.000 hectare natuurgebied in Overijssel alsnog geschikt gemaakt worden voor de aanwezigheid van groot wild.
Het oorspronkelijke plan voor deze robuuste verbindingszones werd twee jaar geleden, onder druk van bezuinigingsplannen van de toenmalige staatssecretaris Bleeker, afgeslankt. Volgens Natuurmonumenten en de  achterban is de tijd rijp om het oorspronkelijke plan opnieuw uit de kast te halen en alsnog te realiseren. Of de groene lobby succesvol is hangt af van het overleg met de provincie en zal de komende tijd genoeg stof voor discussie opleveren.
Bekijk de video in HD op YouTube.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.