nieuws

Provincie Overijssel steekt 100 miljoen euro in grondfonds

Provinciehuis Overijssel
Provinciehuis Overijssel
De provincie Overijssel wil bouwgronden, die door de crisis niet meer worden bebouwd, overnemen van gemeenten. Overijssel wil daar 100 miljoen euro voor uittrekken.
De provincie denkt op die manier de problemen rond bouwgronden voor een belangrijk deel op te kunnen lossen. Het gaat voornamelijk om gronden die bestemd zijn voor woningbouw en bedrijventerreinen. Het plan van de provincie is het resultaat van de verkenning naar de mogelijkheid voor de oprichting van een Overijssels Grondfonds.

Forse verliezen op onverkoopbare gronden

In het voorjaar namen Provinciale Staten een motie aan om de mogelijkheden voor zo'n fonds te onderzoeken. Die verkenning was nodig omdat gemeenten forse verliezen lijden op onverkoopbare gronden, waarvoor wel plannen zijn ontwikkeld. In Overijssel gaat het, volgens de provincie, om een bedrag van 200 miljoen euro.
De afgelopen maanden heeft de provincie Overijssel, samen met gemeenten, twee varianten uitgewerkt om de problemen aan te pakken. In de eerste variant worden er geen bestemmingsplannen meer in procedure genomen. De provincie verwacht daardoor dat er een betere verhouding ontstaat tussen vraag en aanbod van bouwgrond.  In de tweede variant neemt de provincie de gronden over van de gemeenten tegen de boekwaarde. Volgens Provinciale Staten heeft een combinatie van beide varianten de meeste kans van slagen. "Op deze manier kunnen gemeenten hun financiële positie verbeteren. Dat is ook belangrijk voor de provincie."

Provinciale Staten moeten nog instemmen

Provinciale Staten buigen zich in januari over het voorstel om beide varianten uit te voeren en met de gemeenten definitieve overeenkomsten te sluiten. Ook moeten de Staten nog instemmen met het vrijmaken van 100 miljoen euro om gronden over te kunnen nemen van gemeenten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.