nieuws

Waterschap Groot Salland in Kampen op zoek naar vervuiler rioolwater

Waterschap Groot Salland is op zoek naar een vervuiler van het rioolwater in Kampen. Sinds een tijdje komt extra vervuild water aan op de rioolwaterzuivering op het industrieterrein in de stad. Het waterschap vermoedt dat het om lozing door een bedrijf gaat.
De extra vervuiling betekent dat de belasting op de rioolwaterzuivering is toegenomen en dat de aangroei van slib groter is. Dat kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het gezuiverde water, dat uiteindelijk in de IJssel terechtkomt.
Het waterschap neemt bij een aantal bedrijven extra watermonsters om de vervuiler op te sporen. Er is meer inzet van personeel nodig en er moet meer slib worden getransporteerd. De kosten, die nu al meer dan €40.000 bedragen, zullen uiteindelijk op de vervuiler worden verhaald. Intussen roept het waterschap de veroorzaker van de vervuiling op onmiddellijk te stoppen met de lozing op het riool.
Bekijk de video in HD op YouTube.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.