nieuws

Enschede onderzoekt of opvang daklozen nog wel voldoet

Maatregelen na dood dakloze
Maatregelen na dood dakloze
De gemeente Enschede laat onderzoeken of de opvang van daklozen en alles daaromheen nog wel voldoet. Totdat dit onderzoek is afgerond, is de winternachtopvang elke nacht open. Die maatregelen neemt de gemeente Enschede na de dood van een dakloze eind vorig jaar.
De 57-jarige dakloze stierf op 10 december 's ochtends aan onderkoeling onder een trap naast de opvang van verslavingsinstelling Tactus en de gesloten winternachtopvang aan de Molenstraat omdat er in de noodopvang geen plek was; het Leger des Heils en De Wonne zouden vol zijn.

Geen fouten, toch maatregelen

Na zijn dood is een zogenoemd feitenrelaas opgesteld, waaruit blijkt dat er volgens de protocollen geen fouten zijn gemaakt. Enschede wil nu die protocollen en de faciliteiten die er zijn, onder de loep nemen. Dat moet in de zomer zijn afgerond. Om te voorkomen dat er tot die tijd meer slachtoffers zijn te betreuren, is de winteropvang vooropig elke nacht open waardoor er extra opvangplaatsen zijn. De 70.000 euro die dat kost, komt voor rekening van de gemeente.
In het aangekondigde onderzoek wordt onder meer de particuliere kamerverhuur meegenomen. De gemeente vraagt zich af of bij huisuitzettingen wel de wettelijke procedures worden gevolgd. Het slachtoffer woonde tot de avond voor zijn dood in een kamer aan de Deurningerstraat maar was er 's avonds uitgezet vanwege een huurachterstand had.

Uitbreiding noodzakelijk

Hoewel Enschede vorig jaar heeft geconcludeerd dat er voldoende opvangplekken in de stad zijn, wil ze dat nu toch weer opnieuw laten onderzoeken; door veranderingen in de AWBZ blijven mensen langer in de opvang en tegelijkertijd constateert het CBS dat het aantal daklozen met eenderde is gestegen.
Over twee weken moet er een voorstel liggen voor tijdelijke uitbreiding van de opvangplaatsen. Voor 1 april wil Enschede met de woningcorporaties een plan opstellen voor tijdelijke woonplekken.

Keerzijde
Sinds de winteropvang 's nachts open is, slapen er gemiddeld negen mensen. Dat zijn volgens de gemeente Enschede mensen die niet meer naar alternatieven zoeken, omdat het hen makkelijker wordt gemaakt. Dat is een keerzijde van de uitbreiding van de opvang.
Vóór de dood van de 57-jarige dakloze ging de winteropvang alleen open bij nachttemperaturen lager dan twee graden. Dan maakten daar gemiddeld vier mensen gebruik van.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.