nieuws

Regio Twente besteedt 1,75 miljoen euro aan vijf Twentse projecten

Container Terminal Twente
Container Terminal Twente
Regio Twente stelt 1.750.000 euro beschikbaar voor vijf Twentse projecten.
Het gaat om drie nieuwe projecten: Safety Campus, onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, Port of Twente en de laad- en loskade XL Businesspark in Almelo. Daarnaast krijgen twee bestaande projecten een aanvullende subsidie. Dit zijn de Internationale School Twente en het WTC Twente.  De vijf projecten krijgen de subsidie vanwege hun bijdrage aan de versterking van de Twentse economie.
De financiële steun die Regio Twente geeft aan de vijf projecten is de laatste bijdrage uit de Agenda van Twente. De Agenda van Twente is een langjarig investeringsprogramma met als belangrijkste doel het duurzaam versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. De Agenda van Twente is gestart in 2007 door Regio Twente en de provincie Overijssel.
Voor de financiering is destijds € 80 miljoen beschikbaar gesteld door de veertien Twentse gemeenten die samenwerken binnen Regio Twente. Met de Agenda van Twente wordt geïnvesteerd in de versterking van Twente als innovatieve kennisregio. De Agenda van Twente wordt gefinancierd uit het extra dividend dat Regio Twente tot en met 2017 ontvangt van afvalverwerker Twence.
 

500.000 euro voor Safety Campus

Safety Campus is een innovatief kenniscentrum voor veiligheid. Het huidige Trainingscentrum Oost-Nederland (Troned) op Luchthaven Twente moet daarvoor worden omgebouwd. De Safety Campus is een plek waar veiligheidspartners elkaar ontmoeten, bevragen en versterken. De campus richt zich in eerste instantie op Twente, maar haar faciliteiten hebben een (inter)nationale reikwijdte

150.000 euro voor Port of Twente

Logistiek is tot één van de drie pijlers van de Twentse economie benoemd. Het bedrijfsleven gaat aan de slag met de uitvoering van de logistieke ambitie van Twente. Een kopgroep bestaande uit logistieke bedrijven, overheden en kennisinstellingen heeft zich verenigd in Port of Twente. Port of Twente onderneemt activiteiten rondom acquisitie, knelpunten, infrastructuur en promotie en lobby.

900.000 euro voor het XL Businesspark

Met de realisatie van een laad-loskade in combinatie met een containerterminal wordt een forse impuls aan de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein XL Businesspark gegeven als logistieke vestigingsplaats voor Twente.

220.000 euro voor de Internationale School Twente

De Internationale School Twente biedt onderwijs aan kinderen van buitenlandse kenniswerkers in Twente. Het voorziet in een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor internationale kenniswerkers voor de hele regio. Voor het voortgezet onderwijs wordt de huidige internationale accreditatie verbreed. Dit geeft de Internationale School Twente internationaal meer aanzien en mogelijkheden.

180.000 euro voor het WTC Twente

Het WTC Twente biedt ondersteuning aan het Twentse bedrijfsleven met internationale ambitie. Het heeft het International Business Information Center en het Expat Center Twente opgezet. WTC Twente organiseert jaarlijks in- en uitgaande handelsmissies zoals recentelijk een handelsmissie naar Sint Petersburg. Vanaf 2016 is het de bedoeling dat het WTC Twente in het nieuwe WTC gebouw aan internationaal georiënteerde bedrijven ruimtes verhuurt met bijbehorende services.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.