nieuws

Ommen en Hardenberg starten opnieuw lobby voor uitbreiding N340 en N377

De gemeenten Hardenberg en Ommen hebben beiden een brief gestuurd naar Provinciale Staten. De gemeenten willen dat de uitgebreide aanpak van de twee provinciale wegen N340 en N377 opnieuw wordt bekeken. Volgens wethouder Janssen is een stevige lobby gestart om de bezuiniging ten goede te keren.
De tekeningen voor de opknapbeurt van de twee provinciale wegen lagen al klaar en zelfs de Raad van State had positief geoordeeld over het plan. Het werk kon beginnen, maar een motie van de provinciale PVV over de kosten ervan, brachten het plan weer terug naar de tekentafel.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft nu een nieuw plan op tafel gelegd waar het college 125 miljoen euro mee wil bezuinigen op de wegverbetering. Het nieuwe plan is goedkoper, maar levert volgens Ommen en Hardenberg ook veel minder op.

Politieke schaakspelletjes

Volgens wethouder Jannes Janssen van Hardenberg was de verbetering van de verkeersdoorstroming vanuit Zwolle naar Hardenberg een essentieel en belangrijk doel. Met de bezuiniging die nu voorligt, is van die verbeterde doorstroming geen sprake meer. Hij vreest dat de werkgelegenheid in Hardenberg daaronder moet lijden.
Janssen verwacht dat de politieke schaakspelletjes nu terzijde worden geschoven en wordt gekeken naar het oorspronkelijke doel van dit plan.
Ook wethouder Ilona Lagas uit Ommen is verbaasd over de plotselinge omwenteling. In Ommen zijn al grote stappen gezet om de verkeersstromen in het stadje aan te passen aan het verbeterde provinciale wegennet in de gemeente. Als de bezuiniging gehandhaafd blijft is dat werk allemaal voor niets geweest en zit Ommen over enkele jaren op slot.
Op 5 februari wordt het verkeersplan opnieuw besproken door een provinciale commissie en op 19 februari volgt de definitieve besluitvorming.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.