VVD: "Rietsnijders moeten weer zelf subidie kunnen aanvragen"

De VVD-fractie van Provinciale Staten Overijssel wil dat de rietsnijders in het Nationaal Park Weerribben-Wieden weer zelf subsidie kunnen aanvragen voor de werkzaamheden die ze uitvoeren.

Tot 2012 konden de rietsnijders zelf subsidie aanvragen, maar na een wijziging kunnen alleen grondeigenaren dat doen. Voor de rietsnijders heeft dat als nadelig gevolg, dat hen het hoge btw-tarief van 21 procent in rekening wordt gebracht. "Daardoor lopen de kosten voor de rietsnijders zo hoog op dat de bedrijven in de gevaren zone komen en dreigen te verdwijnen", aldus VVD-Statenlid Jeannette Rikkink.

Rikkink vraagt Gedeputeerde Staten of het mogelijk is om de situatie aan te passen. De rietsnijders moeten weer zelf rechtstreeks subsidie aan kunnen vragen, zodat ze niet langer worden belast met het hoge btw-tarief. "In het Nationaal Park komt zeldzaam trilveen en veenmos voor, maar als de rietsnijders hun werk niet meer kunnen doen, dreigt verbossing en verdwijnen deze bijzondere soorten", zegt Rietsnijder. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren