nieuws

Twentse gemeenten richten organisatie voor Jeugd en Zorg op

Regio Twente
Regio Twente
Een gedeelte van de taken die de gemeenten toegewezen krijgen gaan de veertien Twentse gemeenten regionaal organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om JeugdzorgPlus, crisisdienst, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Als de gemeentebesturen van de veertien gemeenten hebben ingestemd met het voorstel wordt onder leiding van een kwartiermaker een start gemaakt met de nieuwe organisatie. Het nieuwe orgaan wordt ondergebracht bij de Regio Twente.
De Twentse gemeenten werken al langer samen om de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Wmo/AWBZ tot een succes te maken. Voor een aantal taken zijn ze hiervoor landelijk verplicht. Voor andere taken geldt dat vrijwillige samenwerking voor de hand ligt omdat het grote voordelen oplevert. Veel zorginstellingen en partijen werken regionaal en de samenwerking tussen de gemeenten sluit hierop aan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.